ประกาศรับสมัคร

โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

(TOEIC – Test of English for International Communication)

ประจำปีการศึกษา 2562”

—-

 

#รอบที่ 6 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 18 มีนาคม 2563

สอบวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนก่อนเข้าทดสอบ เวลา 12.30 น.

—-

ค่าสมัครสอบ

(TOEIC – Test of English for International Communication)

-นักศึกษา 700 บาท

-อาจารย์และบุคลากร 1,200 บาท

สมัครได้ที่ฝ่ายจัดอบรม ชั้น 3 อาคาร 10

เอกสารในการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

Similar Posts