หากมีข้อร้องเรียน สามารถร้องเรียนได้ผ่านทาง form ตามลิ้งค์หรือ QR code ด้านล่าง

https://link.bsru.ac.th/5c7

https://link.bsru.ac.th/5c7