สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการ เฉพาะช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ทำการ “จองคิว” ผ่านลิงก์ : https://link.bsru.ac.th/4kc ให้แสดงอีเมลจองคิวก่อนเข้ารับบริการ

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเอกสารหรือยื่นคำร้อง ให้ติดต่อผ่านช่องทางไลน์

ภาพ/ข้อมูลโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Similar Posts