มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

—-

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565

วันสอบสัมภาษณ์ : 1 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 เมษายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ : 4 – 5 พฤษภาคม 2565

—-

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : https://www.bsru.ac.th/

Similar Posts