ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำสื่อ Animation และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำสื่อ Animation และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากการประชุมวิชาการระดับชาติ

รับสมัครอาสาสมัครสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม

รับสมัครอาสาสมัครสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีน ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา
|

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา