กิจกรรมบริการวิชาการประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการบริการวิชาการโดยการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม นำโดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ในงานบริการวิชาการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากน้องๆและคุณครูทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะ