รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564

วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

—สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : ADMISSION.BSRU.AC.TH: http://admission.bsru.ac.th