นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมแสดงพลังการคัดค้านร่างกฏกระทรวง 21 (3)
|

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมแสดงพลังการคัดค้านร่างกฏกระทรวง 21 (3)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนนิสิต นักศึกษา อา…