เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 นักศึกษา..สามารถติดต่อสอบถามข่าวสารหรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ สำนักกิจการนักศึกษาได้ทางช่อง Chat Messenger ได้เลยนะครับ เจ้าหน้าที่จะพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุดครับ

ภาพ/ข้อมูลโดย : สำนักกิจการนักศึกษา

Similar Posts