สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 นักศึกษา..สามาร…

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง แนวท…

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปิดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครใจ

—-โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://dsad.bsru.ac.th/vac…

รอบที่ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

รอบที่ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

รอบที่ 4 DIRECT ADMISSION ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาค…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศว…

ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) TCAS63

ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) TCAS63

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับ…