สถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก”

{Up-Next}
สถาบันวิจัยและพัฒนา มบส. ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุนภายนอก”
——
ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.
วิทยากร โดย
อาจารย์สุนันทา สมพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ธนะโสภณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย พงษ์วิชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สมพงษ์
และ อาจารย์อตินิสภ์ ตำนานทอง
——
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ผ่าน google form พร้อมแนบไฟล์ ข้อเสนอโครงการ ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://forms.gle/mD8Nmc6BApE7Sw5J9
.
ผู้เข้าร่วมโครงการ
(1) ส่งข้อเสนอโครงการฯ (จำนวน 5 ชุด) ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ hhttps://brms.bsru.ac.th/download/proposal-OKRs.zip)
(2) จัดทำ PPT เพื่อนำเสนอ 10 – 15 นาที ในวันอบรม
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาหัวข้อวิจัย

Similar Posts