รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)รอบที่ 2 Quota
| | |

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)รอบที่ 2 Quota

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
| | | |

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬา “กรีฑา”
|

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬา “กรีฑา”

สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬา “กรีฑา”