สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ สร้างเครือข่ายวิชาการกับ โรงเรียนธนบุรีเทพีวรารักษ์

วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน ธนบุรีเทพีวรารักษ์

Similar Posts