ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจาร…

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ แร่เพชร นักศึกษาชั้นปี 3 (ปัจจุบัน) ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ยกเว้นค่าเทอม ในภาคเรียนที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ แร่เพชร นักศึกษาชั้นปี 3 (ปัจจุบัน) ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ยกเว้นค่าเทอม ในภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร &nbsp…