{Announcement}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

—— ยกเลิก Work From Home สายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบั…

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

📲 ดาวน์โหลด Application ได้ที่ระบบ Android https://link…

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕

“ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”วันศุกร์ที่ ๘ กรก…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 รอบเช้า เวลา 08.30 – 12…

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เครื่องแบบชุดพิธี เครื่องแบบชุดนักศึกษาปกติ ร่วมรณรงค์แ…

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนผ่าน : https://bit.ly…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจาร…

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ แร่เพชร นักศึกษาชั้นปี 3 (ปัจจุบัน) ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ยกเว้นค่าเทอม ในภาคเรียนที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ แร่เพชร นักศึกษาชั้นปี 3 (ปัจจุบัน) ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ยกเว้นค่าเทอม ในภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร &nbsp…