สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ สร้างเครือข่ายวิชาการกับ โรงเรียนธนบุรีเทพีวรารักษ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ สร้างเครือข่ายวิชาการกับ โรงเรียนธนบุรีเทพีวรารักษ์

วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาเทคโนโ…

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางการแพทย์และระบบอัตโนมัติทางการแพทย์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางการแพทย์และระบบอัตโนมัติทางการแพทย์”