ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

——ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้– บันทึกข…

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางการแพทย์และระบบอัตโนมัติทางการแพทย์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม “การเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางการแพทย์และระบบอัตโนมัติทางการแพทย์”

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ กำหนดเปิดรับนักนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ กำหนดเปิดรับนักนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับรางวัลด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจาร…

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ แร่เพชร นักศึกษาชั้นปี 3 (ปัจจุบัน) ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ยกเว้นค่าเทอม ในภาคเรียนที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ แร่เพชร นักศึกษาชั้นปี 3 (ปัจจุบัน) ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ยกเว้นค่าเทอม ในภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร &nbsp…