ประกาศผลรางวัลการประกวดออกแบบโลโก้สาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                   ได้แก่ผลงานของ  คุณอธิคม ขัติยศ

รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร

                   ได้แก่ผลงานของ  ศิริศักดิ์ สร้างไธสง

รางวัลที่  3 เกียรติบัตร

                   ได้แก่ผลงานของ  คุณเชิดศักดิ์ เลิศธรรมคุณ

รางวัลชมเชย

                   ได้แก่ผลงานของ  คุณบำรุง อิศรกุล

Similar Posts