ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐนนท์ แร่เพชร นักศึกษาชั้นปี 3 (ปัจจุบัน) ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ยกเว้นค่าเทอม ในภาคเรียนที่ 1/2564

Similar Posts