ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
กิจกรรม
วัน / เดือน / ปี
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันที่ 22 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2561
2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
วันที่ 22 สิงหาคม – 21 ตุลาคม 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
4. วันสอบสัมภาษณ์
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก และรับรหัสยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
6. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ของ ทปอ.
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
7. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
9. วันเปิดภาคเรียน
ประมาณเดือนสิงหาคม 2562

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ 1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***

Similar Posts