กำหนดการสอบบัณฑิตนิพนธ์ หัวข้อ “ระบบในการให้ข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Google Data Studio”

บทพิสูจน์ของการเรียนก่อนไปทำงานจริง

นักศึกษาสาขาวิชา “การออกแบบระบบโลจิสติกส์” เตรียมสอบป้องกันบัณฑิตนิพนธ์ หัวข้อ “ระบบในการให้ข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Google Data Studio”

Similar Posts