ก้าวสู่ยุคดิจิทัลโลจิสติกส์ กับสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ร่วมกับคุณวัลลภ พิมศรี ผู้จัดการส่วนรับส่งผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที ฟอนอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.(PTT) ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ และแนวทางการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน โดยประเด็นที่สำคัญ คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ และแนวทางการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในเครือ ปตท. เป็นต้น โดยคาดว่าทางสาขาวิชาจะมีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาใหม่ได้ในปี 2565 นี้

Similar Posts