ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์

ที่ผ่านการทดสอบ จากการเข้าร่วมอบรม คอร์ส e-Learning ด้านธุรกิจ มาใหม่! “ความรู้พื้นฐานการค้าระหว่างประเทศ” จัดโดย #ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยการเข้าร่วมโครงการนี้อยู่ในแผนการเรียนรายวิชา การนำเข้า-ส่งออก ของสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์

Similar Posts