ข่าวรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

#สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

—-

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. -15 พ.ย.66

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ :

TCAS 67 : http://admission.bsru.ac.th/ (เลือก วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์)

รับตรง (สมัครฟรี): https://bit.ly/3CO89Bg

—-

ติดต่อสอบถามการสมัคร:

ผศ.บุริม นิลแป้น โทร.0851344834

Facebook : สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ Logistics Technology บ้านสมเด็จ

—-

รายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือปวช. หรือเทียบเท่า

ระยะเวลาเรียน : 3.5 ปี (เร่งรัด) และ4ปี(ปกติ)

ค่าเล่าเรียน : ประมาณ 11,500 บาท/เทอม

เนื้อหาหลักสูตร :

– การจัดการความสัมพันธ์ในโซ่อุปทานสมัยใหม่

– การวางแผนกระจายสินค้า

– การจัดการศูนย์กระจายสินค้า

– การใช้เทคโนโลยีช่วยในการกระจายสินค้า

– การออกแบบโครงข่ายการกระจายสินค้า

– การเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

อาชีพรองรับ :

1 นักบริหารงานด้านโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ

2 เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้า ฝ่ายคลังสินค้า และนักวางแผนการควบคุมสินค้าคงคลัง

3 เจ้าหน้าที่ และนักวางแผนการขนส่งสินค้า

4 ผู้ประสานงานในการนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

5 นักพัฒนาด้านเทคโนโลยีสำหรับงานด้านโลจิสติกส์

6 เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์สมัยใหม่

7 ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

จุดเด่น:

– เรียนง่าย ด้วยกรณีศึกษา เน้นการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

– หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ทันสมัย ลดการคำนวณที่ยุ่งยากด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

– มีทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี กู้กยศ.ได้ ศึกษาดูงานและฝึกงานในองค์กรด้านโลจิสกติกส์ชั้นนำ

– เป็นสาขามีงานรองรับ 100%

#เทคโนโลยีโลจิสติกส์#BSRU#tcas67#DEK67

—-