ข่าวดี.. อบรมฟรี แถมมีรายได้ เฉพาะเด็กวิศวะ’ บ้านสมเด็จ

ข่าวดี สำหรับ นศ.คณะวิศวะ’บ้านสมเด็จ จำนวน 10 ท่านเท่านั้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำลังเปิดรับ นศ.ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ

“การตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยแมชชีนวิชั่น”

สอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงทำได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ: (ฟรี ตลอดทั้งโครงการ)

1.สามารถออกแบบระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยแมชชีนวิชั่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการในปัจจุบัน

2.ได้เข้าร่วมทำวิจัยกับอาจารย์ ในภาคอุตสาหกรรมจริง (สามารถนำมาเป็นงานวิจัยตอนจบได้เลย)

3.ผู้เข้าร่วมครบ 3 ระยะ จะได้รับค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 3,000 บาท

Machine Vision
M/C Vision Training

Similar Posts