นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Logistics & Supply Chain ไทย: Connect อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว”

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Logistics & Supply Chain ไทย: Connect อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว” เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ซึ่งการขนส่งทางรถไฟ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งระหว่างไทย-จีน ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังพบข้อจำกัดเรื่องกฏระเบียบ ความพร้อมของบุคลากรด้านโลจิสติกส์(ของ สปป.ลาว) และการเชื่อมต่อรูปแบบการขนถ่ายสินค้าที่สถานีรถไฟเวียงจันทร์ แต่หน่วยงานภาครัฐเร่งที่จะพัฒนาการเชื่อมต่อให้สมบูรณ์ในเร็วๆนี้ ซึ่งประเด็นนี้ทางสาขาวิชาฯ ได้เล็งเห็นโอาสในการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพ ณ สถานีขนส่งในประเทศเพื่อนบ้าน(สปป.ลาว) เนื่องจากถือได้ทางสาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ มีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษาด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

Similar Posts