หลักสูตรอบรมระยะสั้น Reskill/Upskill

หลักสูตรอบรมระยะสั้น กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อ Upskill/Reskill ทั้งศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง อว.จำนวน 4 หลักสูตร สำหรับหน่วยงานที่สนใจส่งบุคลากรเข้าอบรม สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 250% .. การอนุมัติหลักสูตรครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงคุณภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ทันสมัยของหลักสูตร ได้เป็นอย่างดี

Similar Posts