แนวทางการพัฒนานักโลจิสติกส์ .. คือการออกแบบระบบ

พัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้ไปต่อ… เทรนเปลี่ยน นักโลจิสติกส์ก็ต้องเปลี่ยนให้ทัน

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรจาก “เทคโนโลยีโลจิสติกส์” เป็นหลักสูตร “การออกแบบระบบโลจิสติกส์” เพื่อรองรับการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการออกแบบระบบโลจิสติกส์ ทั้งการหาซูลูชั่นด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้าที่ดีที่สุด จากเทรนด้านโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Similar Posts