กำหนดการสอบบัณฑิตนิพนธ์ หัวข้อ “ระบบในการให้ข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Google Data Studio”

บทพิสูจน์ของการเรียนก่อนไปทำงานจริง นักศึกษาสาขาวิชา &#…

แนวทางการพัฒนานักโลจิสติกส์ .. คือการออกแบบระบบ

แนวทางการพัฒนานักโลจิสติกส์ .. คือการออกแบบระบบ

พัฒนาเพื่อให้นักศึกษาได้ไปต่อ… เทรนเปลี่ยน นักโลจ…

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลโลจิสติกส์ กับสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลโลจิสติกส์ กับสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส…

การประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

การประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส…