|

📍ประกาศรับสมัครงาน 📍

รร.นานาชาติต้องการครูเอกภาษาไทย (หญิง) เงินเดือน 17000 บาท☎️ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ รองเสน่ห์ รร.สวนกุหลาบ ธนบุรี 081-9320572

|

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์” ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในโครงการ “นักเลงกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 จากสถาบันสุนทรภู่

https://www.facebook.com/357042164743520/posts/1209220792858982/?d=n

ชมรมรักษ์ร้องทำนองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
|

ชมรมรักษ์ร้องทำนองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ชมรมรักษ์ร้องทำนองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย” ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ประกาศผล ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด https://bit.ly/3iXhygtสมัครและส่งผลงานการประกวด https://bit.ly/3gQuYIh สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox เพจชมรมรักษ์ร้องทำนองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรือผู้ประสานงาน ราม ๐๙๓-๗๐๘-๑๓๒๐ และเอกชัย ๐๘๐-๒๖๐-๐๕๕๒ https://www.facebook.com/107416363962263/posts/547799099923985/?d=n

รับฟังการอบรมย้อนหลัง…โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา “ครูมือใหม่วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก”
|

รับฟังการอบรมย้อนหลัง…โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา “ครูมือใหม่วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก”

📍สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา “ครูมือใหม่วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก”บูรณาการรายวิชาการวิจัยสำหรับครูภาษาไทย 📌วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยมหิดล) 📍ผู้เข้าร่วมอบรมที่ไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้ สามารถติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่ fan page สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) : “ภาษาไทย5ปี” ผ่านข้อความแชทเพจได้ค่ะ https://youtu.be/BKLBW_0dXyE

บทความเรื่อง การศึกษาภาพสะท้อนการสอนจริยธรรม จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกําเนิดพลายงาม จากหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดย อาจารย์กฤษฎา กาญจนวงศ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

บทความเรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยา รัศมีแจ่ม ดาวน์โหลดเอกสาร

การใช้สัญญาณ Wifi สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
|

การใช้สัญญาณ Wifi สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การขยายระยะเวลาการส่งคืนหนังสือโดยไม่มีค่าปรับ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
| |

การขยายระยะเวลาการส่งคืนหนังสือโดยไม่มีค่าปรับ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ             สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.)

พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาภาษาไทย(ค.บ.)

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ) ได้จัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ “อาจริยบูชิต รับขวัญศิษย์เอกไทย”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 30 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 13.00-17.00 น.