สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ) ได้จัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญ “อาจริยบูชิต รับขวัญศิษย์เอกไทย”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 30 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เวลา 13.00-17.00 น.

Similar Posts