ชมรมรักษ์ร้องทำนองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย” ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศผล ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด https://bit.ly/3iXhygt
สมัครและส่งผลงานการประกวด https://bit.ly/3gQuYIh

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox เพจชมรมรักษ์ร้องทำนองไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หรือผู้ประสานงาน ราม ๐๙๓-๗๐๘-๑๓๒๐ และเอกชัย ๐๘๐-๒๖๐-๐๕๕๒

https://www.facebook.com/107416363962263/posts/547799099923985/?d=n

Similar Posts