รวมคลิปวิดีโอผู้เข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย” จัดโดยชมรมรักษ์ร้องทำนองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท

https://drive.google.com/drive/folders/17TeCQEu6Ps4BOnqQIvb7yACSBbxeIvQQ?usp=sharing

Similar Posts