ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมฟังกิจกรรม “การจัดทำ e-Portfolio
ให้เว่อร์วังเพื่อการสัมภาษณ์ TCAS65” วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น.
ผ่านระบบ Zoom Application

📝 ลงทะเบียนผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม 2564
https://link.bsru.ac.th/8vu

📱เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom application
Meeting ID: 982 3893 0318
Passcode: 123456

ขอขอบคุณวิทยากร:
📱ผศ.ฤดี กมลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
📱 อ.ภัทรเวช ฟุ้งเฟื้อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาเซียนศึกษา

Similar Posts