มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับ นายราม แสงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากคุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
——

Similar Posts