การนำเสนอผลงานนักศึกษา รายวิชาการจัดการแสดงดนตรีไทย 1

การนำเสนอผลงานนักศึกษา รายวิชาการจัดการแสดงดนตรีไทย 1

นักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จัดกิจกรรมการน…