มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2
—-
เปิดรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 25 เมษายน 2564วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564รายงานตัว : วันที่ 17 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564
—-
CONTACT USโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts