วัตถุที่ห้าม!! นำเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเด็ดขาด และข้อห้ามสำหรับบัณฑิตขณะสวมครุยวิทยฐานะ

วัตถุที่ห้าม!! นำเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเด็ดขาด และข้อห้ามสำหรับบัณฑิตขณะสวมครุยวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดอบรมแกนนำ “วิศวกรสังคม” (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์