หน้าแรก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ภาพโครงการ /กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 24 ชั้น 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📍 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
☎️  Tel : +66 2473 7000 Ext. 5420-21
✉️  email : [email protected]

 2,794 total views,  5 views today