กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ขอให้เข้าไปแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สามารถแจ้งความประสงค์ขอกู้ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ระบบ DSL

2.Application กยศ Connect

***ให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอกู้ภายใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2564

ภาพ/ข้อมูลโดย : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

Similar Posts