ประกาศรับสมัครรอบที่ 5 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเกาหลี)

ประกาศรับสมัครรอบที่ 5 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเกาหลี)

ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิ…

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (ADMISSION 2) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลี/ภาษาญี่ปุ่น)

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (ADMISSION 2) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ภาษาเกาหลี/ภาษาญี่ปุ่น)

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (ADMISSION 2) ปริญญาตรี ภาคปกติ…

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ADMISSION 1) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ADMISSION 1) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ADMISSION …