บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนีกการเป็นผู้ให้

{Announcement}
สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ ครั้งที่ 22

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จะได้รับสิทธิ์ 1 กิจกรรม (กิจกรรมจิตสาธารณะ) และนักศึกษาที่กู้ กยศ. กรอ. จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา 4 ชั่วโมง (ยกเว้นผู้ไม่ผ่านการตรวจเลือด ได้ 1 ชั่วโมง)
วันที่ 10 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 – 14.30 น.
ณ อาคาร 10 ชั้น 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักกิจการนักศึกษา โทร 02-473-7000 ต่อ 1305 

Similar Posts