กิจกรรมการจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนร่วมกับโรงเรียนวัดเจ้าอาม

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ หัวหน้าโครงการนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าอาม ผอ. สมศักดิ์ อยู่เย็น และครูอดุล ไชยเสนา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนภายในโรงเรียน เป็นปีที่ 2

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes