กิจกรรมการจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนร่วมกับโรงเรียนวัดสุวรรณ

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ หัวหน้าโครงการนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ ผอ. จิรนันท์ ขจรบุญ และคณะคุณครู เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการขยะเพื่อลดโลกร้อนภายในโรงเรียน

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes