ส่งมอบใบประกาศเกียรติคุณลดก๊าซเรือนกระจกแด่โรงเรียนวัดเจ้าอาม

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำทีมโดย ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ ส่งมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Supprt Scheme; LESS) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้แก่โรงเรียนวัดเจ้าอาม โดยมี นายเขมภณ ฉัตรวิทยา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดเจ้าอาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.จิรนันท์ ขจรบุญ และนายอดุลย์ ไชยเสนา ครูผู้ดำเนินกิจกรรม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นผลเกิดจากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดโลกร้อน อันเป็นโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ซึ่งกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลของนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้าอาม สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1.085 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes