ชมรมรู้รักษ์ถิ่นจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ชมรมรู้รักษ์ถิ่นร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564 แบบ New Normal ผ่านระบบ MS Team เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้หลัก 3Rs Reduce, Reuse and Recycle ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลลดโลกร้อน ให้แก่สมาชิกชมรมรู้รักษ์ถิ่นและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 76 คน
ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.สายัณ พุทธลา ที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติเปิดกิจกรรม
ขอขอบคุณสมาชิกชมรม และนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลก ในกิจกรรมต่อไป คือ 3Rs MISSION การใช้หลัก 3Rs คัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อส่งต่อไปเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่

👉🏻 https://site.bsru.ac.th/envsci/

สนใจศึกษาต่อ 👉🏻 : www.bsru.ac.th
#บ้านเด็จ #บ้านสมเด็จฯ #BSRU

🌏🌏🌏🌏🌏

#สิ่งแวดล้อม #วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม #วิทย์แวดบ้านเด็จ #EnviBSRU #การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #Dek65 #TCAS65

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes