ส่งมอบประกาศเกียรติคุณ การลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะภายในตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน

💐วันที่ 21 ต.ค. 2565 💐ขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการคัดแยกขยะ โดย ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ และผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ ได้ส่งมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่คุณนพรัตน์ สอนวิทย์ (พี่อ้อย) หัวหน้าชุมชนตลาดน้ำสองคลอง วัดตลิ่งชัน ที่ดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะภายในตลาดน้ำสองคลอง ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่ชุมชนเพื่อส่งข้อมูลในโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยได้รับการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ได้ 10.863 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂eq)

#การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#บ้านสมเด็จเจ้าพระยา #BSRU

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes