สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ชมรมรู้รักษ์ถิ่น จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทยรู้รักษ์ร่วมใจเด็กบ้านสมเด็จ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ภูมิพล 2565”

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ชมรมรู้รักษ์ถิ่นbsru และ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัด “กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยรู้รักษ์ร่วมใจเด็กบ้านสมเด็จ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ภูมิพล 2565” ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1 และคลองสมเด็จเจ้าพระยา ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.สายัณ พุทธลา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนักศึกษาจิตอาสา 153 คน เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก มีกิจกรรมดังนี้

💧การตักขยะในคลองสมเด็จเจ้าพระยา

♻️การรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะตามหลัก 3Rs Reduce-Reuse-Recycle และการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

❎ Say No to Single use plastic รณรงค์การลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง เพื่อพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

♻😊 กิจกรรมขยะแลกยิ้ม โดยคัดแยกขยะรีไซเคิลมารับของที่ระลึกในงาน

🙏🏻 ขอบพระคุณบุคลากรจาก สำนักการระบายน้ำ กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 4 กองระบบคลอง

นำโดยคุณพรปวีณ์ หาลาภ และพี่ทีมงาน 9 ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมแนะนำในกิจกรรมการตักขยะ

🙏🏻 ขอบคุณนักศึกษาจิตอาสาทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลกกับเราค่ะ

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes