กิจกรรมขยะแลกยิ้ม EP1…BSRU GO to Green University…วันที่ 2 ธันวาคม 2565

กิจกรรมขยะแลกยิ้ม 💗♻️🌎🎁

| 2 ธ.ค. 65 | รอบนี้มาจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากันคะ ร่วมด้วยกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย

ภายใต้โครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : การจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ♻️🌎🔥

ขอขอบพระคุณ 🙏 ท่านรองอธิการบดี รศ.สายัณ พุทธลา ที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดการขยะ

ขอขอบพระคุณ 🙏ชมรมรู้รักษ์ถิ่นbsru และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ รักโลกขึ้น 💗🌎

ขอขอบพระคุณ 🙏 บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

และที่สำคัญที่สุดคือขอขอบพระคุณคุณแม่บ้านทุกท่าน ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการคัดแยกขยะ ♻️🌎

มาร่วมกันลดโลกร้อนกับเรานะคะ 💗🌎🌱

————————————————

ขอขอบคุณ Credit ข้อความ:

ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ (หัวหน้าโครงการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : การจัดการขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน)

————————————————-

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes