สมัครงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

3. คุณสมบัติเบื้องต้น
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2563
วันสัมภาษณ์ 18 พฤศจิกายน 2563

ช่องทางการรับสมัคร

– สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กองการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
– ส่งใบสมัครผ่านอีเมล [email protected]

ที่มา: facebook สมัครงานสิ่งแวดล้อม – Envjob

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes