กิจกรรมคัดแยกขยะโรงเรียนวัดเจ้าอาม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับ #โรงเรียนวัดเจ้าอาม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับนักเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดโลกร้อน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.จิรนันท์ ขจรบุญ และประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล ให้เกียรติในการกล่าวเปิดกิจกรรม

กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมจิตสำนึกการลดปริมาณขยะในครัวเรือนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเจ้าอาม ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ
♻ กิจกรรมรับแลกขยะรีไซเคิล โดยน้อง ๆ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้ทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากบ้าน และรวบรวมนำมาแลกเครื่องเขียนและของใช้ ซึ่งขยะรีไซเคิลที่รวบรวมในวันนี้จะถูกนำเข้าสู่นาคารขยะของโรงเรียน เพื่อขายให้แก่ผู้รับซื้อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป
♻ กิจกรรมคัดแยกขยะ โดยคณะอาจารย์วิทยากร และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ผ่านเกมส์ที่สนุกสนาน
♻ กิจกรรมสรุปผลการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากปริมาณขยะรีไซเคิลที่รวบรวมได้จากน้อง ๆ ซึ่งส่วนมากเป็นขวดน้ำพลาสติก จำนวน 22.6 กิโลกรัม มีส่วนช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 19.36 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

❤ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเจ้าอาม โรงเรียนที่น่ารักและอบอุ่น ที่ร่วมด้วยช่วยกันรักษ์โลก 🌏 ของเรา และเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนในวันนี้
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ขนิษฐา หทัยสมิทธ์ ผู้ริเริ่มโครงการ ทีมงานคณาจารย์ และทีมงานนักศึกษา ENVI BSRU Entertainment ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรักษ์โลก 🌏ในครั้งนี้


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ดี ๆ รักษ์โลกร่วมกับเรานะคะ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://site.bsru.ac.th/envsci/

#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม # คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา #วิทย์แวดบ้านเด็จ #EnviBSRU #Dek64 #TCAS64

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes